Αρσάκεια Πατρών
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, οι μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών που διδάσκονται Γαλλικά ως Β΄ ξένη γλώσσα συζήτησαν για τα οφέλη τής εκμάθησης ξένων γλωσσών και συνειδητοποίησαν τον σημαντικό ρόλο τής γλωσσικής πολυμορφίας στη ζωή μας.
Συγκεκριμένα οι μαθητές τής Α΄ τάξης, με αφορμή το εισαγωγικό κεφάλαιο τής μεθόδου διδασκαλίας τους, σκέφτηκαν τους λόγους για τους οποίους μαθαίνουν Γαλλικά. Στη συνέχεια βρήκαν έναν δημιουργικό τρόπο να παρουσιάσουν τις ιδέες τους.
Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων, με αφορμή την ταινία μικρού μήκους "English for Beginners", εργάστηκαν πάνω στο θέμα των μεθόδων και των τεχνικών εκμάθησης ξένων γλωσσών, καταλήγοντας στους λόγους που ώθησαν τους ίδιους να μάθουν Γαλλικά. Κατά τη διάρκεια τού περιπάτου των παιδιών γυρίστηκε και το σχετικό βίντεο.
Τις εργασίες των μαθητών επιμελήθηκαν και επεξεργάστηκαν οι καθηγήτριες Γαλλικών των τμημάτων κ. Μαρία Ζαχαροπούλου και Ελένη Χαραλαμποπούλου.