Αρσάκεια Πατρών
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών επισκέφθηκαν το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών. Η επίσκεψη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Τεχνολογίας, με συνοδούς καθηγητές τους κ. Σ. Σταματόπουλο, τεχνολόγο M.Sc, και Λ. Δημουλιά, Οικιακής Οικονομίας.
Συγκεκριμένα οι μαθητές γνώρισαν τη λειτουργία τού κινητού τηλεφώνου και ειδικότερα ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα «Μαθαίνω πώς λειτουργεί το κινητό τηλέφωνο». Στόχοι δράσης: εξοικείωση των μαθητών με το ΜΕΤ, ένα ιδιαίτερο είδος Μουσείου, γνωριμία με παλαιότερα μέσα μετάδοσης φωνής και ανταλλαγής μηνυμάτων πριν από την ανακάλυψη του κινητού τηλεφώνου, κατανόηση τής εξέλιξης και τής λειτουργίας τού κινητού τηλεφώνου, σύγκριση των δυνατοτήτων τού κινητού τηλεφώνου με παλαιά μέσα επικοινωνίας, κατανόηση των αρχών τής Φυσικής που υποστηρίζουν τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου, κατανόηση των κινδύνων τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και των κανόνων σωστής χρήσης τού κινητού τηλεφώνου, ενεργοποίηση των αισθήσεων και τής φαντασίας, άσκηση τής παρατηρητικότητας και έκφραση ιδεών για το κινητό τηλέφωνο, δημιουργική έκφραση.