Αρσάκεια Πατρών
Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις τού κοινωνικού συσσιτίου και τού κοινωνικού παντοπωλείου τής Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Στην αρχή, τα παιδιά μαζί με τον καθηγητή υπεύθυνο τού τμήματος κ. Σπυρίδωνα Σκιαδαρέση, θεολόγο Μ.Α.Th., επισκέφθηκαν τον χώρο τού κοινωνικού συσσιτίου «Άρτος αγάπης» στο κέντρο τής πόλης. Οι μαθητές προσέφεραν τρόφιμα τα οποία είχαν συγκεντρώσει για αυτό τον σκοπό και αμέσως όλοι τους, χωρισμένοι σε ομάδες, βοήθησαν τους εθελοντές τής δράσης στις καθημερινές τους εργασίες: προετοιμασία φαγητού (καθαρισμό λαχανικών και μαγειρικών σκευών κ.ά.), σερβίρισμα σε ειδικές συσκευασίες, μοίρασμα ψωμιού, σαλάτας κ.λπ. Ακόμη ομάδες μαθητών τοποθέτησαν τα προσφερθέντα από τους ιδίους τρόφιμα στις αποθήκες τού κοινωνικού συσσιτίου.
Με το πέρας τής διανομής τού φαγητού στους ενδεείς συνανθρώπους μας, οι μαθητές κατευθύνθηκαν στην άνω πόλη τής Πάτρας, εκεί όπου βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις φύλαξης και διανομής τροφών, αλλά και ειδών καθαριότητας και ρουχισμού «Το κελάρι τής αγάπης» (κοινωνικό παντοπωλείο). Εκεί ο υπεύθυνος ιερέας τής δράσης αρχιμανδρίτης π. Ιωακείμ Σταματόπουλος ξενάγησε τους μαθητές στον χώρο, ενημερώνοντάς τους σχετικά για τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Αυτό που τονίστηκε και επιβεβαιώθηκε στην πράξη από τους ίδιους τους μαθητές ήταν ότι η εθελοντική προσφορά-διακονία όλων είναι πολύτιμη και για ιερό σκοπό.
Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν και έχοντας τη διάθεση να προσφέρουν πρότειναν στον καθηγητή τους, αλλά και στους εκεί υπευθύνους να επαναλάβουν την επίσκεψή τους μετά το Πάσχα!