Αρσάκεια Πατρών
Αυτό το μήνυμα μετέφερε στους μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών η εθελόντρια τής Action aid κ. Χαρά Λαμπροπούλου.
Η κ. Λαμπροπούλου ανταποκρίθηκε με χαρά, την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, στην πρόσκληση τής φιλολόγου κ. Κατερίνας Γεωργίου, προκειμένου να μεταφέρει στους μαθητές το μήνυμα τού εθελοντισμού από προσωπική εμπειρία συμμετοχής στις δράσεις τής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Action aid. Έχοντας λάβει μέρος σε δύο αποστολές τής οργάνωσης, στη Γκάνα και στην Ινδία, είχε στη διάθεσή της πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο μοιράστηκε με τους μαθητές και κατάφερε όχι μόνο να τους προβληματίσει, αλλά και να τους ευαισθητοποιήσει προκειμένου να αναλάβουν και αυτοί δράση.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές για το θέμα τής αναδοχής παιδιών. Η κ. Λαμπροπούλου τους ενημέρωσε για το θέμα και μοιράστηκε με μαθητές φωτογραφίες των τριών ανάδοχων παιδιών της καθώς και συναισθήματα που απολαμβάνει κάθε φορά που φτάνει στα χέρια της επιστολή από τα ανάδοχα παιδιά της.