Αρσάκεια Πατρών
Διεθνείς συνεργασίες και προγράμματα τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Πατρών από το 2004 έως σήμερα.