Αρσάκεια Πατρών

Μια ιδιαίτερα επίκαιρη διάλεξη με θέμα: «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της στην τεχνολογική καινοτομία τού μέλλοντος» από τον Δημήτριο Μούρτζη, αναπληρωτή πρόεδρο τού Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών τού Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή τού Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS), είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μαθητές των Αρσακείων Σχολείων Πατρών

Οι μαθητές κατανόησαν ότι η ανακάλυψη τού ατμού έκανε την παραγωγή μηχανική και έφερε την πρώτη βιομηχανική επανάσταση.
Έπειτα ήρθε ο ηλεκτρισμός, οι γραμμές συναρμολόγησης, η μαζική παραγωγή και η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση.
Στην τρίτη, η ηλεκτρονική και η πληροφορική αυτοματοποίησαν την παραγωγή, ενώ η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βασίζεται πάνω στην ψηφιακή, στους αλγόριθμους, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στα μεγάλα δεδομένα, στην ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο, και ενώνει όλες τις τεχνολογίες, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία, νανοτεχνολογία και τρισδιάστατη εκτύπωση, κάνοντας δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στο φυσικό, το ψηφιακό και το βιολογικό...