Αρσάκεια Πατρών
Οι εθνικές μονάδες τού προγράμματος Erasmus+, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, διοργάνωσαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 κοινή διαδικτυακή εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων.
Κατά τη διάρκεια τής εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε απολογισμός τής 7ετίας (2014-2020) τού προγράμματος, παρουσιάστηκαν μαρτυρίες ωφελούμενων από το πρόγραμμα σε όλους τους τομείς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, και συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στη νέα γενιά τού προγράμματος (2021-2027).