Αρσάκεια Πατρών

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές και μαθήτριες τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την κ. Βασιλική Σπηλιωτοπούλου-Παπαντωνίου, ομότιμη καθηγήτρια τού Παιδαγωγικού Τμήματος τής ΑΣΠΑΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο την εκπαιδευτική έρευνα τής Δδδακτικής των θετικών επιστημών και τής τεχνολογίας. Η κ. Βασιλική Σπηλιωτοπούλου-Παπαντωνίου έχει πτυχίο τού Φυσικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου Πατρών, M.Sc. στο Πανεμιστήμιο Liverpool και διδακτορικό τού Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών.

Το θέμα τής ομιλίας της ήταν οι δάφορες ειδικότητες των μηχανικών και, συγκεκριμένα, αυτή τού τοπογράφου μηχανικού. Μετά την παρουσίαση και τη συζήτηση με τους μαθητές για τις σπουδές, το αντικείμενο εργασίας και τις προοπτικές τού συγκεκριμένου επαγγέλματος ακολούθησε μια πρακτική άσκηση, κατά την οποία τα παιδιά εργάστηκαν με θέμα τον αναδασμό. Οι μαθητές χρειάστηκε να σκεφτούν και να επιλύσουν ένα γεωμετρικό θέμα αναδιανομής τής γης, με σκοπό την ανάδειξη τού ρόλου τής Γεωμετρίας και των Μαθηματικών στο επάγγελμα τού τοπογράφου μηχανικού.

Οι διαλέξεις τού Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψη τής ψυχολόγου κ. Μανιατοπούλου Κωνστάντζας, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, μια συνάντηση που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στους μαθητές. Η προσκεκλημένη μας είναι απόφοιτος τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών με σπουδές στη Θεσσαλονίκηη και το Λονδίνο. Είναι πιστοποιημένη ψυχολόγος, με ειδίκευση στην Δραματοθεραπεία, την Τραυματοθεραπεία και την Κλινική́ Εποπτεία. Στην πολυετή θεραπευτική εμπειρία της έχει εργαστεί με ενήλικες, εφήβους και παιδιά.

Με τον δικό της μοναδικό τρόπο μίλησε στα παιδιά για το επάγγελμα τού ψυχολόγου, τις σπουδές και εξειδικεύσεις του, πού μπορεί να εργαστεί κάποος και ποια η διαφορά του με τον ψυχίατρο. Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο θέμα των συναισθημάτων και τής διαχείρισής τους, ενώ, τέλος, τα παιδιά κλήθηκαν να εφαρμόσουν μια ειδική τεχνική αναπνοής ως εργαλείο για την διαχείριση θυμού. Η συνάντηση έκλεισε με την φράση «Αγάπα αυτό που κάνεις!».

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 είχαμε την τιμή να προσκαλέσουμε τον κ. Μπενετάτο, αντιπρόεδρο και αναπληρωτή́ διευθύνοντα σύμβουλο στην οικογενειακή́ βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών "Ολυμπιακή́ Μηχανική́ Α.Ε." στη βιομηχανική́ περιοχή τής Πάτρας. Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεκίνησε στο Kingston τού Λονδίνου, όπου απέκτησε τον τίτλο τού πολιτικού μηχανικού́, εξειδικεύτηκε στον τομέα τής Στατικής και τού Κατασκευαστικού Management και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (MSc) και την εκτελεστική διοίκηση (ΜΒΑ). Στην επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες τού τουριστικού́ και βιομηχανικού́-κατασκευαστικού́ κλάδου. Είναι, επίσης, αναπληρωτής γενικός διευθυντής στο ξενοδοχείο "Maison Grecque" με πλούσια οικογενειακή παράδοση στον τομέα τής φιλοξενίας.

Ο κ. Μπενετάτος μίλησε στα παιδιά για τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη βιομηχανία τού σήμερα, για την ιστορική εξέλιξη τής βιομηχανίας με στόχο την κατανόηση τής μεταβαλλόμενης βιομηχανίας και την ταχεία εξέλιξή της, για τις προσδοκίες τής σύγχρονης βιομηχανίας από τους νέους, ενώ συζητήθηκαν και συχνοί προβληματισμοί των μαθητών γύρω από την αγορά, τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελματική επιτυχία. Τον ευχαριστούμε θερμά για την πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών που έδωσε στους μαθητές, τη θετική του ενέργεια και διάθεση αλλά και τις χρήσιμες συμβουλές του!

Υπεύθυνες καθηγήτριες: κ. Παπαντωνίου Ανδρεάνα, τεχνολόγος, και Ηλιοπούλου Νικολία, βιολόγος.