Αρσάκεια Πατρών

Το Αράκειο Γυμνάσιο Πατρών συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Green Game, που έφτασε στο τέλος του. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις πολιτικής στοχεύουν στην ανάγκη ευαισθητοποίησης των ανθρώπων γύρω από την αειφόρο ανάπτυξη και στην προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής ως απάντηση στα ερευνητικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ περιβαλλοντικών ζητημάτων και τής ανθρώπινης συμπεριφοράς και στάσης. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση από μόνη της έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, καθώς η απουσία ουσιαστικής δράσης εξακολουθεί να υφίσταται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι, αν και πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στη χώρα τους που επηρεάζει τη ζωή τους, επιδεικνύουν μικρότερη ή μικρή δέσμευση για αλλαγή ορισμένων συμπεριφορών και συνηθειών. Αυτά τα κοινωνικά πρότυπα επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές και τη διαμόρφωση συνήθειας των παιδιών, των οποίων η περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά αρχίζει να σταθεροποιείται και να παγιώνεται, σύμφωνα με έρευνες, μεταξύ των 10 και 14 ετών.

Ως εκ τούτου, η φιλοπεριβαλλοντική στάση και συμπεριφορά των παιδιών πρέπει να αντιμετωπιστεί προληπτικά, προκειμένου να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής, υιοθετώντας βιώσιμες ατομικές συνήθειες, προτιμήσεις και τρόπους ζωής, ήδη από την αρχή αν είναι δυνατόν. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τις προκλήσεις τού περιβάλλοντος και τής κλιματικής αλλαγής και να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία που επιτρέπουν βιώσιμες ατομικές προτιμήσεις, καταναλωτικές συνήθειες και τρόπο ζωής. Απαραίτητη στην εκπαίδευση των παιδιών, όσον αφορά στη βιωσιμότητα,  θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη δημόσια επένδυση, συμπεριλαμβανομένης τής συμβολής τους σε μια βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνιών.

Με βάση αυτά, το Green Game στόχευσε να παρακινήσει τα παιδιά να συμμετάσχουν σε φιλοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες και συμπεριφορές, για την επίτευξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου ζωής με την καθιέρωση ενός ενισχυμένου βαθμού κινήτρων, προθυμίας, αυτονομίας και δεσμεύσεων. Στόχος του ήταν να αναπτύξει καινοτόμες και δημιουργικές δραστηριότητες για την περιβαλλοντική συμπεριφορά των παιδιών και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην παροχή διδακτικών προσεγγίσεων που θα βασίζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων βιωσιμότητας.

Εταίροι:

RADOSAS IDEJAS, Latvia
INSTITOUTO EREFNAS KAI THERAPIAS TIS SIMPERIFORAS, Greece
UNIAO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (SCOSME) VALBOM E JOVIM, Portugal
AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI, Poland
DEP INSTITUT SL, Spain
ARSAKEIO JUNIOR HIGH OF PATRAS, Greece