Αρσάκεια Πατρών
Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 οι μικροί εξερευνητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών, με αφορμή τη θεματική ενότητα «Έντομα», περιηγήθηκαν στην αυλή τού Σχολείου με σκοπό να παρατηρήσουν τα έντομα και τα χαρακτηριστικά τους.
Οι μαθητές σε ομάδες αναζήτησαν έντομα, μέτρησαν τα μέρη τού σώματος τους, τα πόδια τους και άλλα χαρακτηριστικά, και παρατήρησαν που ζουν.
Στο τέλος, κάθε ομάδα παρουσίασε τα ευρήματά της και τις ζωγραφιές της στις υπόλοιπες ομάδες.