Αρσάκεια Πατρών
Από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών, με αφορμή τις μεταβολές τού καιρού, παρατήρησαν και γνώρισαν το φυσικό περιβάλλον.
Η εβδομάδα ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο τού Σχολείου, όπου οι μαθητές παρατήρησαν την αλλαγή τού καιρού και κατέγραψαν τη θερμοκρασία. 
Στη συνέχεια μελέτησαν τα καιρικά φαινόμενα και συνέκριναν τον καιρό σε όλη την Ελλάδα.
Δημιούργησαν βροχή με την υγροποίηση υδρατμών και ταξίδεψαν με τον "Σταγονούλη" στον κύκλο τού νερού. Προσομοίωσαν το ταξίδι αυτό, τόσο συμβατικά με πειραματικές διαδικασίες μέσα στην τάξη (τήξη, πήξη, υγροποίηση) όσο και ψηφιακά μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, γνωρίζοντας έτσι τις καταστάσεις τής ύλης. Τέλος, δημιούργησαν αυτοσχέδιο θερμόμετρο και συνέκριναν τη θερμοκρασία μέσα και έξω από την τάξη. Υπεύθυνες για την οργάνωση τού προγράμματος ήταν οι νηπιαγωγοί των τμημάτων κ. Διονυσία Αγγελοπούλου και Αλεξία Κατριμπούζα.