Αρσάκεια Πατρών
Την εβδομάδα από τις 21 έως 25 Ιανουρίου 2019 οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών μελέτησαν τη ζωή στους δύο πόλους τής γης.
Αρχικά αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε εκπαιδευτικές εγκυκλοπαίδειες, και στη συνέχεια δημιούργησαν μακέτες διαχωρίζοντας τα ζώα που ζουν την Αρκτική και την Ανταρκτική.
Συζητώντας ανακάλυψαν από ποιες ανθρώπινες συμπεριφορές απειλούνται τα πολικά ζώα καθώς και περιβαλλοντικά προβλήματα που οδηγούν στη μελλοντική καταστροφή των πάγων.
Επιπλέον, πραγματοποίησαν το πείραμα "ψαρεύω τον πάγο" και κατανόησαν καλύτερα τον κόσμο των Θετικών Επιστημών.
Τέλος, παρουσίασαν στού μαθητές τής Α' Δημοτικού τού Σχολείου όσα ενδιαφέροντα έμαθαν.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώθηκε από τις νηπιαγωγούς κ. Διονυσία Αγγελοπούλου και Αλεξία Κατριμπούζα.