Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών συνεχίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι μαθητές επικοινωνούν με τις νηπιαγωγούς τους, κ. Αλεξία Κατριμπουζα και Διονυσία Αγγελοπούλου και παρακολουθούν τηλεμαθήματα στις ψηφιακές τους τάξεις. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την πλατφόρμα new. e-arsakeio, να κάνουν διαδραστικές ασκήσεις και παιχνίδια, αλλά και να αλληλεπιδρούν με το ψηφιακό υλικό.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα, από τις 13 Απριλίου 2020, το πρόγραμμα των τηλεμαθημάτων εμπλουτίστηκε με μαθήματα ειδικοτήτων, όπως Μουσική και Αγγλικά.

Τη Μεγάλη Τρίτη οι νηπιαγωγοί αφηγήθηκαν το παραμύθι "Το ραγισμένο αυγό" τού Λούκα Παναγή.

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τον πρωταγωνιστή τής ιστορίας, τον Αναστάση, ζωγράφισαν τα συναισθήματά τους και έστειλαν τις φωτογραφίες από τις δημιουργίες τους στις νηπιαγωγούς τους.