Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών συμμετείχαν με τη δημιουργία αφίσας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή, τής Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.), το οποίο οργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών τής Εκπαίδευσης και τής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) τής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Πατρών στις 1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2019, και είχε τίτλο «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας».

Η συμμετοχή των μαθητών αφορούσε την επετειακή δράση για παιδιά Νηπιαγωγείου, με τίτλο «Τα παιδιά εύχονται στην ΟΜΕΡ Ελλάδας για τα 60ά γενέθλιά της», και εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων οργάνωσης τού συνεδρίου.

Οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών συζήτησαν με τις νηπιαγωγούς τους για το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται έννοιες όπως η αγάπη, η χαρά, η ευτυχία, το παιχνίδι και η εκπαίδευση και δημιούργησαν αφίσες με τίτλους:

 "Σχολειόκοσμος", Τμήμα Ν1, με υπεύθυνη νηπιαγωγό την κ. Διονυσία Αγγελοπούλου

 "Ο κόσμος μια αγκαλιά παιδιά"Τμήμα Ν2, με υπεύθυνη νηπιαγωγό την κ. Αλεξία Κατριμπούζα