Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών τον μήνα Δεκέμβριο μπήκε σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς!

Οι μικροί μαθητές παρουσιίασαν τις χριστουγεννιάτικες περιπέτειές τους. 

Κάθε ημέρα και μια καινούργια αποστολή για τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς κ. Διονυσία Αγγελοπούλου και Αλεξία Κατριμπούζα!

Βοηθοί έγιναν στη στιγμή, με μαγική μουσική και κέφι πολύ, και οι ψηφιακές τάξεις πλημμύρισαν γέλια πολλά από τα χαρούμενα... ξωτικά!