Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών, μαζί με τις νηπιαγωγούς τους κ. Διονυσία Αγγελοπούλου και Αλεξία Κατριμπούζα, επισκέφθηκαν τη διαδραστική έκθεση «Τού καιρού τα μυστικά».

Η έκθεση, που διοργανώνει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) και, συγκεκριμένα, με την επιστημονική Ομάδα Εκπαιδευτικής Μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων» τού meteo.gr., είχε ως θέμα τα καιρικά φαινόμενα και την επιστήμη τής Μετεωρολογίας

Κατά τη διάρκεια τής εκπαιδευτικής επίσκεψης οι μαθητές/-τριες γνώρισαν από κοντά τα μετεωρολογικά όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και την εξέλιξη τής Μετεωρολογίας από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα, και ερμήνευσαν τα καιρικά φαινόμενα.

Η διαδραστική έκθεση συνδύαζε βίντεο, προσομοιώσεις, πειράματα και διαδραστικές εφαρμογές, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές/-τριες να εμπεδώσουν τη δημιουργία και την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.