Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές/-τριες τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών, καθ’ όλη τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς 2023-2024, υλοποίησαν δραστηριότητες προγραμματισμού προσεγγίζοντας μαθηματικές και χωρικές έννοιες.

Ζωγραφική με pixel art, βιωματικά παιχνίδια στην αυλή, προγραμματισμός τού Bee-Bot είναι μερικές από τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές με μεγάλη διάθεση για παιχνίδι και ανακάλυψη...
Τέλος, τα παιδιά έλαβαν πιστοποιητικό Code Week για τις δράσεις προγραμματισμού που υλοποίησαν.