Αρσάκεια Πατρών

Οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα και Διονυσία Αγγελοπούλου, τον Μάιο τού 2022, συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA220-SCH-Cooperation partnerships in school education, με ID KA220-SCH-60B86331 και τίτλο «ABI books».

Όλοι οι εταίροι συζήτησαν και συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα και τη δημιουργία τής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Οι εταίροι από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Ελλάδα επέλεξαν τα βιβλία και τα κατηγοριοποίησαν με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για εύκολη προσβασιμότητα από όλους.