Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών συμμετείχε στη δεύτερη διά ζώσης συνάντηση τού προγράμματος Erasmus+ "ABIbooks", που υλοποιήθηκε στην Timișoara τής Ρουμανίας, από τις 29 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022..

Οι νηπιαγωγοί κ. Διονυσία Αγγελοπούλου και Αλεξία Κατριμπούζα συναντήθηκαν με τους εταίρους από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Η ατζέντα τής συνάντησης περιελάμβανε παρουσιάσεις, συζητήσεις και αξιολογήσεις τής πορείας τού προγράμματος.

Τέλος, έγινε προγραμματισμός για τις περαιτέρω ενέργειες με σκοπό τη δημοσίευση μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που θα σε αφορά παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.