Αρσάκεια Πατρών

Τη Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η διημερίδα «Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση», που συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), στην Εστία Επιστημών των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, σε συνεργασία με τα Αρσάκεια Σχολεία και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Διονυσία Αγγελοπούλου και η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Ανδριάνα Αγγελοπούλου συμμετείχαν στις εργασίες τής διημερίδας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Erasmus+, που υλοποιείται στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών, με τίτλο «ABI Books_Acquisition of Basic skills through Interactive books».

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο σκοπός και η πορεία τού προγράμματος και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ακολούθησε συζήτηση με όσους συμμετείχαν.