Αρσάκεια Ιωαννίνων
Συμμετοχή σε καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση: Κριτική Παιδαγωγική και έρευνα-δράση»

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με τίτλο «Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση: Κριτική Παιδαγωγική και έρευνα-δράση» και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2022.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αξιολόγηση, μέσω δραστηριοτήτων κλειστού τύπου μετά τη μελέτη επιμορφωτικού υλικού χωρισμένου σε εβδομαδιαίες ενότητες, κατανόηση και μελέτη των βασικών αρχών τής Κριτικής Παιδαγωγικής και τής έρευνας-δράσης καθώς και των κοινών τους σημείων, συγγραφή τελικής εργασίας και ανάρτησή της στο σχετικό forum, τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο σχολιασμό τελικών εργασιών συν-εκπαιδευομένων με βάση τους άξονεςΠεριεχόμενοΔομήΠρωτοτυπία και Σαφήνεια, καθώς και ενεργό παρουσίαεμπλοκή και συνεργασία στη μαθησιακή κοινότητα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναστοχασμού.
Οι βασικοί στόχοι τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν:
- να φέρει τους/τις εκπαιδευτικούς σε επαφή με την Κριτική Παιδαγωγική και την κριτική έρευνα-δράση, ώστε να επιλέγουν από τις βασικές τους αρχές τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να οδηγήσουν σε πληρέστερη κατανόηση τού κοινωνικού πλαισίου εντός τού οποίου δρουν και να τους/τις καταστήσει ικανούς/-ές να παρεμβαίνουν σε αυτό με διάθεση αμφισβήτησης των παγιωμένων και φυσικοποιημένων πραγματικοτήτων
- να αναστοχαστούν πάνω στη δική τους προσωπική εκπαιδευτική θεωρία και να επισημάνουν τις αντιφάσεις μεταξύ αντιλήψεων και στάσεων ως προς τη δική τους κατανόηση και παρέμβαση στο κοινωνικό γίγνεσθαι
- να οδηγηθούν σε δράσεις που στοχεύουν στη συμπερίληψη όλων των μαθητών/τριών και να αποδέχονται τις διαφορετικές ταυτότητες των κοινωνικών υποκειμένων αναδεικνύοντας τον ρευστό και ασταθή τους χαρακτήρα.

Οι θεματικοί άξονες τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν οι εξής:
1η ενότητα: Η Κριτική Παιδαγωγική ως τρόπος σκέψης και δράσης: το πλαίσιο
2η ενότητα: Βασικές αρχές Κριτικής Παιδαγωγικής
3η ενότητα: Βασικές αρχές Κριτικής Παιδαγωγικής (β΄μέρος)
4η ενότητα: Η έρευνα-δράση (χαρακτηριστικά α΄ μέρος)
5η ενότητα: Η έρευνα-δράση (χαρακτηριστικά β΄ μέρος)
6η ενότητα: Συνδυάζοντας την Κριτική Παιδαγωγική με την κριτική και συμμετοχική έρευνα-δράση στον σχολικό χώρο (α΄μέρος)
7η ενότητα: Συνδυάζοντας την Κριτική Παιδαγωγική με την κριτική και συμμετοχική έρευνα-δράση στον σχολικό χώρο (β΄ μέρος)
8η ενότητα: Υλοποίηση τελικής εργασίας.

Η εκπαιδευτικός τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Βλάχου Σοφία παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση». 

Οι καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Μ.Τσούνα και Δ. Μαστοράκη στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα "Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών τού Δημοτικού Σχολείου μέσα από την εφαρμογή τού παιδαγωγικού προγράμματος "Στίβος για παιδιά" (Kids Athletics)".

Η δασκάλα τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Χριστίνα Γεωργουσάκη, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στην επιστημολογία τού STEM».

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, εκπαιδευτικοί των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων συμμετείχαν με εισηγήσεις στην 3η Ημερίδα τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας "Ανοιχτός διάλογος για τις πρακτικές των εκπαιδευτικών στα Μαθηματικά τής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου Αθηνάιων.

Η δασκάλα τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ.Φωτεινή Παπανικολάου, στις 16 Μαρτίου 2019, παρακολούθησε την επιστημονική ημερίδα με θέμα «Γλωσσολογία και Διδασκαλία τής Γραμματικής».

Η δασκάλα τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Φωτεινή Παπανικολάου παρακολούθησε, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών, με θέμα "Τεχνολογία, Επιστήμη και Μαθηματικά".

Εισήγηση στην Ημερίδα τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Η δασκάλα τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Φωτεινή Παπανικολάου, στις 29 Μαρτίου 2019, συμμετείχε ως εισηγήτρια στην 3η Ημερίδα τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με θέμα «Διδακτικές Πρακτικές των Εκπαιδευτικών στα Μαθηματικά τού Δημοτικού Σχολείου».

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε (Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 5 έως 7 Απριλίου 2019, με θέμα «Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση».

"Διαφορετικότητα και διαφοροποίηση στο σχολικό περιβάλλον"

Η δασκάλα τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Ελπίδα Πάτκα, το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, συμμετείχε σε σεμινάριο με τίτλο «Διαφορετικότητα και διαφοροποίηση στο σχολικό περιβάλλον: Προκλήσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και διαχείρισης συμπεριφοράς».