Αρσάκεια Ιωαννίνων
  • Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022), εδώ.

  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας Σχ.Έτος 2022-2023, εδώ.