Αρσάκεια Ιωαννίνων
Bookish Kids

Το Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού, ως μέλος τού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων τής UNESCO (ASPnet / Associated Schools Project Network), που αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει δεσμευτεί να προωθεί τις προτεραιότητες τού διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

"Save Our Planet! Go Green!"

Το Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού, ως μέλος τού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων (ASPnet/ Associated Schools Project Network) τής UNESCO, που αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει δεσμευτεί να προωθεί τις προτεραιότητες τού διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Πού πηγαίνει η θερμότητα;
Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 επισκέφθηκε το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού ο ομότιμος καθηγητής Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Καλκάνης, ο οποίος ανέλυσε στους μαθητές τής Ε΄2 τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού την επιστημονική μέθοδο που ακολουθούμε στο μάθημα των Φυσικών επιστημών, από το Δημοτικό έως το Πανεπιστήμιο.

Κυκλοφορώ με ασφάλεια
Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Κυκλοφοριακής Αγωγής, την Πέμπτη 9 και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 οι μαθητές των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν στο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια», στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τού Σχολείου.