Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι τέσσερεις εποχές» θα παρακολουθήσουν οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού τον Οκτώβριο 2020, από τον εκπαιδευτικό φορέα «Δρω», στη Ν. Κηφισιά.

Οι μαθητές τήςτάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, τον Οκτώβριο 2020, θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μέλισσες - Μέλι», από τον εκπαιδευτικό φορέα «Δρω», στη Ν. Κηφισιά.

Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, τον Οκτώβριο 2020, θα επισκεφθούν τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, όπου θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Περίπατος στα μονοπάτια τής Πάρνηθας».

Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, τον Οκτώβριο 2020, θα επισκεφθούν τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, όπου θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Περίπατος στα μονοπάτια τής Πάρνηθας».

Τον Οκτώβριο 2020 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού θα ξεναγηθούν στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού θα παρακολουθήσουν, στις αίθουσες διδασκαλίας τους, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με την προϊστορική εποχή στην Ελλάδα», από την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων τής Φ.Ε. κ. Μ. Καραμπατέα.

Δείτε αναλυτικά τα βιβλία Αγγλικών και την γραφική ύλη της κάθε τάξης για τη σχολική χρονιά 2020-21:

Για τις Μεθόδους Γαλλικών και τη γραφική ύλη δείτε τις Ανακοινώσεις Γαλλικών εδώ

Βιβλία, τετράδια, υλικό ανά τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε τα προτεινόμενα αναγνώσματα για το Δημοτικό εδώ