Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το έργο e Twinning «Let’s unite for a better world», που εκπόνησαν οι μαθήτριες και οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, με την καθηγήτρια Αγγλικών, κ. Σεβδαλή, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning!

Σε όλη τη διάρκεια τής περσινής χρονιάς οι μαθητές μας συνεργάστηκαν με τους μαθητές σχολείων από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Τουρκία, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν στους Παγκόσμιους Στόχους τής Βιώσιμης Ανάπτυξης, και βραβεύτηκαν για τα αποτελέσματα τής δουλειάς τους από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, η οποία απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης.

Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους.