Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ανάθεση εκπαιδευτικού προγράμματος στα Ιωάννινα 3.3-6.3.2023. Δείτε το πρακτικό.

Συναντήσεις εκπαιδευτικών – γονέων Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού

Ανάθεση σε πρακτορείο της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (5ημέρες) ομάδας μαθητών της B΄ τάξης στη Γενεύη της Ελβετίας ΤΡΙΤΗ 07/03/2023 – ΣΑΒΒΑΤΟ 11/03/2023, εδώ.

Για κάθε τμήμα του Α' Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού για το σχολικό έτος 2022-23 έχουν ορισθεί:

1) Ένας υπεύθυνος καθηγητής, ο οποίος παρακολουθεί και συμβουλεύει τους μαθητές του τμήματος σε θέματα που αφορούν στην επίδοση, στην συμπεριφορά και στις δραστηριότητες του τμήματος.
2) Ένας καθηγητής υπεύθυνος για την παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών και την καταχώρισή τους στο απουσιολόγιο του τμήματος.
3) Δύο καθηγητές σύμβουλοι σχολικής ζωής.