Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Πληροφορικής - Φυσικών Επιστημών τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού δρ Κατερίνα Γλέζου συμμετείχε στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τον προγραμματισμό Η/Υ», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 12 Σεπτεμβρίου ως τις 10 Οκτωβρίου 2014 και το οποίο διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος Κλάδου ΠΕ19 Πειραιά, Δ΄ Αθήνας & Κυκλάδων, δρ Αναστάσιος Λαδιάς.


Το σεμινάριο περιελάμβανε ζωντανή παρακολούθηση, κάθε Παρασκευή 5-8μμ, στο 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Δ΄ Αθήνας (Κύπρου 21-25 & Μηδείας, Νέα Σμύρνη) αλλά και  εξ αποστάσεως δραστηριότητες που διήρκεσαν 9 ώρες ανά βδομάδα. Η συνολική διάρκεια τού σεμιναρίου ήταν 51 ώρες.
Η θεματολογία του σεμιναρίου ήταν σχετική με τον προγραμματισμό υπολογιστών (τιμή και μεταβλητή, σταθερά-μεταβλητή, η δομή if-elseif-else, διαδικασίες και παραμετροποίησή τους, δομημένος-τμηματικός-ιεραρχικός προγραμματισμός, προγραμματισμός καθοδηγούμενος από γεγονότα, «παράλληλος» προγραμματισμός) και αναφερόταν στη διδακτέα ύλη που προβλέπεται στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τού Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού).
Το σεμινάριο έγινε με βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό τρόπο μέσα από ασκήσεις που ήταν αρθρωτά τμήματα ενός ευρύτερου project με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στην παιδαγωγική προσαρμογή, επέκταση και συμπλήρωση των τεσσάρων σεναρίων «Αυτοκίνητο» σε Scratch 2, τής κοινότητας «Σενάρια Διδασκαλίας σε Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού με Πλακίδια» στο portal Open Discovery Space.
Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού 2014 (http://events.codeweek.eu/view/448/producing-teaching-material-for-computer-programming-for-elementary-and-high-school-students/).