Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Πληροφορικής - Φυσικών Επιστημών τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού δρ Κατερίνα Γλέζου συμμετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» ως μέλος τής επιστημονικής επιτροπής, ως σύνεδρος και ως εισηγήτρια.


Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 η κ. Γλέζου παρουσίασε ως διοργανώτρια-εισηγήτρια το workshop-βιωματικό εργαστήριο «Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και κοινότητες μάθησης». Στο πλαίσιο τού εργαστηρίου οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο "Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης" (http://logogreekworld.ning.com/), να κατανοήσουν τον ρόλο των κοινοτήτων μάθησης, να αλληλεπιδράσουν και να εξοικειωθούν με συνεργατικά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 παρουσίασε την εισήγηση «Αξιοποιώντας εκπαιδευτικά διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα στην τάξη: Μελέτη περίπτωσης «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης», η οποία σημείωσε ιδιαίτερη απήχηση στο ακροατήριο.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2014 στην Πάτρα και τελούσε υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας. Διοργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης τής δράσης eTwinning (http://www.etwinning.gr) με συνδιοργανωτές την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (http://pdede.sch.gr), το ITYE “Διόφαντος» (http://www.cti.gr) και την Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu). Σκοπός τού Συνεδρίου (επίσημος δικτυακός τόπος του συνεδρίου http://conf2014.etwinning.gr/) ήταν ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος σχετικά με την εφαρμογή των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων είτε σε ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό επίπεδο, καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων έτσι όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα και κάτω από το πρίσμα τού νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.
Το Συνέδριο αφορούσε τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική εκπαίδευση, που αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση τής μεθοδολογίας, τής καινοτομίας, τής αποτελεσματικότητας, τής δημιουργικότητας έτσι ώστε να αξιοποιηθεί παραγωγικά για λογαριασμό των μαθητών η παιδαγωγική χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, η χρήση τού διαδικτύου στη διδακτική πράξη, οι υπηρεσίες τού WEB 2.0 τού διαδικτύου, προωθώντας ταυτόχρονα τη σχολική συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στόχευε στο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης θεμάτων συνεργατικής μεθοδολογίας, με την αξιοποίηση καλών και καινοτόμων πρακτικών, παράλληλα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, για την υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο.