Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η δρ Κατερίνα Γλέζου, καθηγήτρια Πληροφορικής – Φυσικών επιστημών στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, συμμετείχε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ως: μέλος τής επιστημονικής επιτροπής, μέλος-συντονίστρια τής επιτροπής κριτών, μέλος τής συντονιστικής επιτροπής, διοργανώτρια τής Scratch Day 2015 (http://day.scratch.mit.edu/events/466) και κεντρική ομιλήτρια.
Το  Συνέδριο με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη» (http://www.e-diktyo.eu/) πραγματοποιήθηκε από τις 26 μέχρι τις 28 Ιουνίου 2015 στη Σύρο.
Θέμα κεντρικής ομιλίας: "Ο νέος γραμματισμός τού 21ου αιώνα: Μαθαίνω να προγραμματίζω και προγραμματίζω για να μαθαίνω" (βλ. σελ. 2 τού προγράμματος τού Συνεδρίου)
1) Εισήγηση, Γλέζου Κατερίνα, Σαββιδάκη Αρχοντία, Μπιρμπίλης Γιώργος, "Lego WeDo - Scratch: Κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας" (βλ. σελ. 11 τού προγράμματος τού Συνεδρίου)
2) Εργαστήριο, Γλέζου Κατερίνα, Ιωσηφίδου Μαρία, "Ψηφιακά παιχνίδια στο Scratch 2.0: Παίζω - Μαθαίνω - Διερευνώ - Επικοινωνώ" (βλ. σελ. 12 τού προγράμματος τού Συνεδρίου)
3) Στρογγυλό τραπέζι, Σομαλακίδης Ιωάννης, Γλέζου Κατερίνα, Λούβρης Άρης, "LEt's GO STEM" (βλ. σελ. 2 τού προγράμματος τού Συνεδρίου).