Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η κ. Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, πραγματοποίησε εθελοντικά, ως πρόεδρος τής μη κερδοσκοπικής και επιστημονικής Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση τής Ρητορικής στην Εκπαίδευση, τις εξής επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με θέμα τη ρητορική και τη δημιουργική σκέψη:
α) Στις 13 και 14 Ιουνίου 2015: εργαστήριο 12 ωρών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, ως προσκεκλημένη τού Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων και τού Συνδέσμου Φιλολόγων Λακωνίας.
β) Στις 21 Ιουνίου και 3 Σεπτεμβρίου 2015: εργαστήρια 9 ωρών συνολικά στο 3ο Λύκειο Ρεθύμνου Κρήτης, ως προσκεκλημένη τής Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων και τού Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου και ως μέλος οργανωτικής επιτροπής μαθητικών ρητορικών αγώνων.
γ) Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2015: εργαστήριο 12 ωρών ως προσκεκλημένη τού Παγκρήτιου Εκπαιδευτηρίου Ηρακλείου Κρήτης.
δ) Στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2015: εργαστήριο 12 ωρών στο Γυμνάσιο Δροσιάς ως προσκεκλημένη τού Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής.
ε) Στις 18 Δεκεμβρίου 2015: εργαστήριο 5 ωρών ως προσκεκλημένη τού Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και ως μέλος τής οργανωτικής επιτροπής των «Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τής Περιφέρειας Πελοποννήσου».
στ) Στις 16 Ιανουαρίου 2016: εισήγηση και εργαστήριο 3 ωρών στην επιστημονική διημερίδα «Ρητορική στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη» ως προσκεκλημένη τής υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Δ. Θεσσαλονίκης και ως μέλος τής επιστημονικής επιτροπής.