Αρσάκεια Ιωαννίνων
Από τον Νοέμβριο τού 2015 η φιλόλογος τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Β. Λουτριανάκη ανήκει στο διδακτικό προσωπικό τού διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ρητορική: Θεωρία και πράξη».
Το πρόγραμμα διοργανώνει για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού ΕΚΠΑ με υπεύθυνο τον καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Θ. Νάκα.
Στην κ. Λουτριανάκη έχει ανατεθεί η αυτόνομη διδασκαλία τού μαθήματος «Διαθεματικές προσεγγίσεις τής Ρητορικής με άλλες τέχνες και επιστήμες» (12 δίωρα).