Αρσάκεια Ιωαννίνων

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "e-Twinning: Η κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης - Η συμβολή τού e-Twinning στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα" πραγματοποιήθηκε διά ζώσης για τoυς εκπαιδευτικούς τού Συλλόγου Διδασκόντων τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής 1 των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, μετά τη συνεδρίαση τού Συλλόγου Καθηγητών.

Εισηγήτρια τού σεμιναρίου ήταν η δρ Κατερίνα Γλέζου, καθηγήτρια Πληροφορικής/Ρομποτικής/Φυσικών Επιστημών τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία:

- να ενημερωθούν σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση e-Twinning
- να γνωρίσουν τον τρόπο εφαρμογής της και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της
- να αναγνωρίσουν την προστιθέμενη αξία τής δράσης e-Twinning στην εκπαιδευτική διαδικασία
- να διερευνήσουν τη διαδικτυακή πύλη τού e-Twinning και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει
- να εξοικειωθούν με τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα τού e-Twinning τόσο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών έργων όσο και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Για τις ανάγκες τής επιμόρφωσης δημιουργήθηκε το e-Twinning έργο με τίτλο "Δοκιμή - Έργο εξοικείωσης με την πλατφόρμα" (πατήστε εδώ), με στόχο την εκμάθηση τής πλατφόρμας και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα εργαλεία της, ώστε να είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σε νέα e-Τwinning έργα.

Το έργο ίδρυσε και συντονίζει η καθηγήτρια Πληροφορικής/Ρομποτικής τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού δρ Κατερίνα Γλέζου σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν.