Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η Logo στην εκπαίδευση
Με τη σφραγίδα καλής πρακτικής τής δράσης Μάθηση 2.0 plus διακρίθηκε το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο "Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης", το οποίο δημιούργησε το 2009 και συνεχίζει να αναπτύσσει η κ. Κατερίνα Γλέζου, καθηγήτρια Πληροφορικής/Φυσικής τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.