Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τους δρόμους τής διπλωματίας εξερεύνησαν για μια ακόμα φορά οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με τη συμμετοχή τους στο 19ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, που διεξήχθη στο Ίδρυμα Ευγενίδη, στην Αθήνα, από τις 8 μέχρι τις 10 Απριλίου 2016.
Οι μαθητές Σταμπόλη Βασίλεια και Καρτάλη Ιωάννα (Β΄ τάξη) και Ανδρεάς Χρυσοβαλάντης-Κωνσταντίνος, Δεληπέτρου Αλεξάνδρα, Κωσταρά Ναταλί, Νούλα Αναστασία και Σταμούλη Σταυρούλα (Α΄ τάξη) εκπροσώπησαν την Αγκόλα και τη Βραζιλία και, ως μέλη των Επιτροπών Αφοπλισμού και Διεθνούς Ασφάλειας, Ειδικής Πολιτικής Επιτροπής, Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιτροπής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, Επιτροπής για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη καθώς και τής Ειδικής Επιτροπής τής ΟΥΝΕΣΚΟ, πραγματευθήκαν θέματα όπως το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τής πληροφόρησης και τής τηλεπικοινωνίας στο πλαίσιο τής διεθνούς ασφάλειας, τα δικαιώματα των εθνικών, θρησκευτικών ή άλλων μειονοτήτων, τη λήψη μέτρων ενάντια στον βασανισμό, την προώθηση τής διεθνούς συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και χρήσης ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας κ.ά.
Το συνέδριο διεξήχθη στα Αγγλικά, σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού με συμμετοχή πολύ μεγάλου αριθμού μαθητών από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι μαθητές άντλησαν το υλικό τους από εκτενείς έρευνες στο διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, ελληνικό και ξένο Τύπο αλλά και από επισκέψεις σε σχετικές πρεσβείες και οργανισμούς. Οι μαθητές απήλαυσαν και επωφεληθήκαν από την εμπειρία τους αυτή, η οποία τους έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να ερευνήσουν και να συζητήσουν θέματα παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν κατά τη διάρκεια τής ζωής τους, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η αντιμετώπιση κρίσεων, η βελτίωση τού γραπτού και προφορικού λόγου μπροστά σε κοινό, ο συμβιβασμός και η συνεργασία.
Τους μαθητές προετοίμασαν και συνόδευσαν οι καθηγήτριες τους κ. Α.Τζαμάλη και Μ.Παππά.