Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Β΄τάξης τού B΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στον χώρο τής σύγχρονης οικονομίας.

Ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής τού Πανεπιστημίου Πειραιώς και ιδρυτής τού «Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού» κ. Ν. Φίλιππας, ο κ. Σ. Γαλανάκης, Private Clients Manager, και ο κ. Α. Σουλτογιάννης, Institutional Clients Manager τής εταιρείας Alpha Trust, με τις ομιλίες τους μύησαν τους μαθητές στα νέα δεδομένα που διαμορφώνειι σταδιακά η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σε όλους τους τομείς τής ανθρώπινης ζωής.

Η νέα πραγματικότητα με τη ραγδαία εξέλιξη τής τεχνολογίας σε όλο το φάσμα τής παραγωγικής δραστηριότητας (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, ψηφιακή οικονομία), η αύξηση τού προσδόκιμου ζωής, καθώς και η συνεχής μεταβολή των χρηματοπιστωτικών αγορών, ως αποτέλεσμα τής παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων (Fintech), απαιτεί τη δημιουργία μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά ενημερωμένων πολιτών.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας αέναης χρηματοοικονομικής ευημερίας.

Αποστολή τού «Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού» είναι η διάχυση τής χρηματοοικονομικής γνώσης και η εκπαίδευση τής νέας γενιάς, αλλά και των πιο ευάλωτων τμημάτων τής κοινωνίας, στις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, αξίες και πρακτικές.

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τη «μεγάλη εικόνα» τής οικονομίας, τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τη λειτουργία των αγορών, ώστε να είναι έτοιμοι για τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

Υπεύθυνη τής διοργάνωσης ήταν η καθηγήτρια Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών δρ Δ. Χατζηαγγελάκη.