Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με την ευκαιρία τής Ημέρας τής Αποταμίευσης (31 Οκτωβρίου), οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν διαδικτυακά ανά τμήμα, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2020, ένα δίωρο σεμινάριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού από τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής τού Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Νικόλαο Φίλιππα.

 Ο κ. Ν. Φίλιππας, που είναι και συγγραφέας παιδικών βιβλίων με οικονομικό περιεχόμενο, τόνισε στους μαθητές με εποπτικό και βιωματικό τρόπο τη σημασία τής αποταμίευσης και τού οικονομικού προγραμματισμού σε συνδυασμό και με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία και την οικονομία λόγω τής πανδημίας του κορωνοϊού, και συγχρόνως τους μύησε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που αφορά σε όλους τους τομείς τής ανθρώπινης ζωής.


Η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί περιλαμβάνει την αύξηση τής ανεργίας λόγω τής πανδημίας και ταυτόχρονα τη ραγδαία εξέλιξη τής τεχνολογίας σε όλο το φάσμα τής παραγωγικής δραστηριότητας (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, ψηφιακή οικονομία), την αύξηση τού προσδόκιμου ζωής, καθώς και τη συνεχή μεταβολή των χρηματοπιστωτικών αγορών, ως αποτέλεσμα τής παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων (Fintech).

Η νέα λοιπόν αυτή πραγματικότητα απαιτεί τη δημιουργία μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά ενημερωμένων πολιτών.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός είναι ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη αέναης χρηματοοικονομικής ευημερίας.

Ο κ. Νικόλαος Φίλιππας είναι ιδρυτής και πρόεδρος τού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, αποστολή τού οποίου είναι η διάχυση τής χρηματοοικονομικής γνώσης, και η εκπαίδευση τής νέας γενιάς, αλλά και των πιο ευάλωτων τμημάτων τής κοινωνίας μας στις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, αξίες και πρακτικές.

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ολιστική προσέγγιση τού θέματος και συγχρόνως ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τη μεγάλη εικόνα τής οικονομίας, τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τη λειτουργία των αγορών, ώστε να είναι έτοιμοι για την νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

Την πρωτοβουλία για την πρόσκληση στον κ. Φίλιππα είχε η καθηγήτρια Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών δρ Δ. Χατζηαγγελάκη σε συνεργασία με τη Διευθύντρια κ. Νέλλη Παππά.