Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Υπουργείο Προστασίας τού Πολίτη, με πλήρη συναίσθηση των ιδιαίτερων συνθηκών στις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα ο μαθητικός πληθυσμός βιώνουν την πανδημία, έστειλε σε όλα τα σχολεία τής χώρας τέσσερεις αφίσες με πληροφορίες απαραίτητες πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα.

Στόχος είναι η ενημέρωση με εποπτικό τρόπο των μαθητών, προκειμένου να προστατεύσουν, αν χρειαστεί, τον εαυτό τους από κινδύνους στο διαδίκτυο, από τη σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία.

Οι αφίσες εστάλησαν στους μαθητές και στους γονείς τού Β΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού και αναρτήθηκαν, βάσει των σχετικών οδηγιών, και στην ιστοσελίδα τού Σχολείου.

Οδηγίες προς τους ανήλικους για την προστασία στο διαδίκτυο, εδώ
Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία απο την σεξουαλική κακοποίηση, εδώ
Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, εδώ
Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, εδώ