Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, κατά την 2η και την 3η διδακτική ώρα, οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν  την διαδικτυακή ομιλία τού καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μεθενίτη.

Ο κ. Μεθενίτης είναι αναπληρωτής καθηγητής τού Τμήματος Χημείας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος τού Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και Τεχνολογίας, διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος τού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική τής Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ). Είναι επίσης εκπαιδευτής και μέντορας των μαθητών που λαμβάνουν μέρος στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Χημείας.

Ο κ. Μεθενίτης μίλησε για τη Χημεία ως επιστήμη, τις χημικές αντιδράσεις και την χημική κινητική.

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα θεμελιώδους σημασίας ερωτήματα στα οποία προσπαθεί να απαντήσει η Χημεία. Τους δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον καθηγητή, να θέσουν και να απαντήσουν σε ποικίλα ερωτήματα.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την χημικό κ. Κουτσούρη, ο καθηγητής παρουσίασε στους μαθητές το πείραμα «Κυνηγώντας το μπλε», πείραμα που βοηθά να κατανοήσουν τις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής και εξουδετέρωσης καθώς και τους δείκτες.

Τον συντονισμό τής παρακολούθησης είχε η διευθύντρια κ. Νέλλη Παππά και με την συμμετοχή των χημικών τού Σχολείου κ. Μ. Γιαννακοπούλου, Ε. Πράπα και Τ. Κουτσούρη

Την ίδια μέρα, κατά την 5η και την 6η διδακτική ώρα, παρακολούθησαν διαδικτυακώς τον κ. Μεθενίτη οι μαθητές τής Β΄ τάξης.

Ο καθηγητής τους μίλησε για το περιεχόμενο τής επιστήμης τής Χημείας, για τις σπουδές, τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Χημείας τού ΕΚΠΑ, καθώς και για την επαγγελματική εξέλιξη που μπορεί να έχει ένας χημικός και, τέλος, για το πώς μία χημική ουσία ξεκινάει από το εργαστήριο, γίνεται φάρμακο και καταλήγει στο φαρμακείο.

Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να μιλήσουν με τον καθηγητή και να λάβουν απαντήσεις σε φλέγοντα ζητήματα που τους απασχολούσαν σε αυτό τον τομέα (φαρμακοβιομηχανία, εμβόλια, σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο).

Οι μαθητές των Γ΄2, Γ΄3 και Γ΄4 τάξεων παρακολούθησαν τον κ. Μεθενίτη την Παρασκευή 2 Απριλίου.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στις σπουδές και στο αντικείμενο τής επιστήμης τής Χημείας και παρέδωσε ολοκληρωμένο μάθημα στο κεφάλαιο τής Χημικής Κινητικής, απαντώντας σε απορίες των μαθητών στο σύνολο τής ύλης τής Χημείας τής Γ΄ τάξης, στην οποία οι μαθητές θα εξεταστούν πανελλαδικώς.

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου, οι μαθητές των Πολυτεχνικών τμημάτων Γ΄3 και Γ΄4 παρακολούθησαν διαδικτυακώς τον χημικό κ. Νικόλαο Ψαρουδάκη.

Ο κ. Ψαρουδάκης είναι επίκουρος καθηγητής τού Τμήματος Χημείας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος τού Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και Τεχνολογίας, εκπαιδευτής και μέντορας των μαθητών που λαμβάνουν μέρος στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Χημείας.

Ο κ. Ψαρουδάκης παρέδωσε ολοκληρωμένο μάθημα στο κεφάλαιο τής Χημικής Ισορροπίας και απάντησε σε απορίες των μαθητών στο σύνολο τής ύλης ημείας τής Γ΄ τάξης στην οποία οι μαθητές θα εξεταστούν πανελλαδικώς.

Τον συντονισμό τή δράσης ανέλαβε η διευθύντρια κ. Νέλλης Παππά και με τη συμμετοχή των χημικών τού Σχολείου κ. Μ. Γιαννακοπούλου και Τ. Κουτσούρη.