Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικά και Τραπεζική» που παρακολούθησαν οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού στη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς 2020-2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι μαθητές και οι υπεύθυνες καθηγήτριες Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών δρ Δήμητρα Χατζηαγγελάκη και κ. Ειρήνη Τσαντάκη δήλωσαν ενθουσιασμένοι.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Πολιτικής Παιδείας (μία ώρα εβδομαδιαίως) με στόχο τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των μαθητών και την προετοιμασία τους για τις νέες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τής κοινωνίας και τής αγοράς εργασίας.

Η αξιολόγηση τού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, τη 2η και την 3η ώρα τού ωρολόγιου σχολικού προγράμματος για όλα τα τμήματα τής Α΄ τάξης, και θα έχει τη μορφή κουίζ και μικρών σεναρίων.

Στο πλαίσιο τού προγράμματος παρουσιάστηκαν στους μαθητές τα εξής θέματα:

Βασικές αρχές Χρηματοοικονομικής:

1. Οι διαφορές μεταξύ αναγκών και επιθυμιών
2. Οι διαφορές μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών
3. Εισόδημα - Προϋπολογισμός - Δαπάνες
3.1 Μισθός και διαθέσιμο εισόδημα
3.2 Προγραμματισμός, κατανάλωση και κόστος διαβίωσης
4. Χρήμα (Ιστορία), ψηφιακά νομίσματα, ηλεκτρονική συναλλαγή
5. Αποταμίευση, δανεισμός, επενδύσεις
6. Φόροι (είδη, συστήματα φορολόγησης - Φορολογική συνείδηση)
7. Συμβουλές οικονομικής διαχείρισης

Τραπεζική:

1. Ρόλος και χρησιμότητα των Τραπεζών
2. Τράπεζα Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (ορισμοί, αρμοδιότητες)
3. Επιτόκιο, το περιθώριο επιτοκίου
4. Αποφασίζοντας για βραχυπρόθεσμα προϊόντα
5. Αποφασίζοντας για μακροπρόθεσμα προϊόντα
6. Δαπανώντας χρήματα για να βγάλουμε χρήματα

Βιβλιογραφία:
Baldvinsson, G. (2020) Τα πρώτα χρηματοοικονομικά βήματα. Μτφ. Σ. Ζιάκου, Δ. Βοβολίνης, Α. Σκουτέλης, Αθήνα. Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Φίλιππας, Ν. (2018) Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δένδρα, Αθήνα.
Junior Achievement Greece (2012) Τράπεζες σε δράση. Οδηγός για εθελοντές. Μτφ. ALPHABET. Αθήνα.