Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ο εορτασμός τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση τής Επιτροπής Υπουργών τού Συμβουλίου τής Ευρώπης (Council of Europe) στις 6 Δεκεμβρίου 2001.

Εφέτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την καθιέρωση τού εορτασμού της.

Σκοποί τού εορτασμού τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) είναι μεταξύ άλλων:

- η προώθηση τής εκμάθησης ξένων γλωσσών
- η διατήρηση και η περαιτέρω καλλιέργεια τού γλωσσικού πλούτου τής Ευρώπης
- η εκμάθηση και άλλων γλωσσών εκτός των ευρύτερα γνωστών 
- η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές

Το Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση τού Υπουργείου Παιδείας για τον επίσημο εορτασμό τής ημέρας, αλλά και με συναίσθηση τής σημασίας όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών, αποφάσισε να τιμήσει την ημέρα με σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη διάρκεια τής εβδομάδας από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2021.

Ειδικότερα, υπό την καθοδήγηση τής Διευθύντριας κ. Νέλλης Παππά, οι εκπαιδευτικοί κ. Δήμητρα Αγιασοφίτη, φιλόλογος, Ελένη Γουλέ, καθηγήτρια Αγγλικής και Κατερίνα Τσιχλή, καθηγήτρια Γαλλικής επιμελήθηκαν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διοχετεύθηκε στους εκπαιδευτικούς των ανθρωπιστικών γνωστικών αντικειμένων τού Σχολείου μας, τής Νεοελληνικής Γλώσσας, των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Θρησκευτιών, για να το δουλέψουν στις τάξεις τους.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών οι μαθητές μελέτησαν τις πιο μεγάλες και σπάνιες λέξεις των ευρωπαϊκών γλωσσών, παρακολούθησαν συνεντεύξεις διακεκριμένων προσώπων από τον χώρο τού θεάματος και τής μουσικής, που μιλούν άπταιστα πολλές ξένες γλώσσες, επεξεργάστηκαν ασκήσεις, επισκέφθηκαν σχετικές ιστοσελίδες και δημιούργησαν πρωτότυπες αφίσες, οι οποίες κόσμησαν τους διαδρόμους τού Σχολείου.

Αντιλήφθηκαν, έτσι, ότι η πολυγλωσσία αποτελεί μέσο γόνιμης διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης που προάγει την αμοιβαία επικοινωνία και την αρμονική συνύπαρξη των Ευρωπαίων πολιτών.

Συνειδητοποίησαν, ακόμη, τη συνεισφορά τής γλωσσομάθειας σε όλες τις εκφάνσεις τής ζωής τού σύγχρονου ανθρώπου και κατανόησαν ότι η γλωσσική πολυμορφία συμβάλλει τόσο στη διαπολιτισμική κατανόηση όσο και στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των πολιτών.