Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η μαθήτρια τού Α΄1 τμήματος τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Ηρώ Ασημομύτη διακρίθηκε στη μετάφραση γαλλικού κειμένου στα Ελληνικά στον ανεπίσημο διαγωνισμό "Juvenes Translatores", που οργάνωσε το Σχολείο μας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης τής Αντιπροσωπίας τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Όπως μας πληροφόρησε με επιστολή του ο υπεύθυνος τού Γραφείου Αθηνών κ. Λ.Κουρμαδάς, η αξιολόγηση των μεταφράσεων έγινε με βαθμολόγηση τεσσάρων επιμέρους κριτηρίων: την ακρίβεια τής μετάφρασης, την ικανότητα ορθής χρήσης τού γραπτού λόγου (γραμματική και επιλογή εκφράσεων), τη στρωτή γραφή με ευχέρεια, καθώς και τις ευρηματικές μεταφραστικές λύσεις.

Η αξιολόγηση ήταν δύσκολη γιατί «όλες οι μεταφράσεις ήταν εξαιρετικές, ιδίως λαμβανομένου υπόψη τού υψηλού βαθμού δυσκολίας των κειμένων».

Στους μαθητές από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν στον ανεπίσημο διαγωνισμό "Juvenes Translatores", θα χορηγηθεί επίσημη βεβαίωση από τον ευρωπαϊκό φορέα και σε όσους διακρίθηκαν θα αποσταλεί συμβολικό δώρο.