Αρσάκεια Ιωαννίνων
Κάθε χρόνο εορτάζεται στις 21 Φεβρουαρίου με πρωτοβουλία της UNESCO η Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας (International Mother Language Day, IMLD).
Στο πλαίσιο του εορταστικού αφιερώματος για την σημαντική αυτή Διεθνή Ημέρα, ομάδα φιλολόγων του Β’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού (Σπ. Δημητρακοπούλου, Δήμ. Αγιασοφίτη και Γ. Αντωνιάδης), υπό την καθοδήγηση της Διευθύντριας Νέλλης Παππά, σχεδίασαν και υλοποιούν με τη βοήθεια και των καθηγητών Πληροφορικής του σχολείου μας έρευνα με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στους μαθητές με στόχο αφενός την ανάδειξη της μητρικής γλώσσας ως μέσου επίγνωσης της ταυτότητας των μαθητών και αφετέρου την προώθηση της πολυγλωσσίας ως παράγοντα γόνιμης πολιτισμικής αλληλεπίδρασης.
Αξιοσημείωτα όσα υπογραμμίζει ο Γ. Μπαμπινιώτης αναφερόμενος στο νόημα της Ημέρας: «Αυτό που πρέπει να τονιστεί και που κατεξοχήν διακρίνει τη μητρική από μια ξένη γλώσσα είναι ότι για κάθε φυσικό ομιλητή η γνώση τής μητρικής γλώσσας δεν είναι ένα απλό εργαλείο συνεννόησης («εργαλειακή αντίληψη»), αλλά είναι κύριο συστατικό τής ταυτότητάς του, είναι ο πολιτισμός του μέσα από το ιστορικό εννοιολογικό φορτίο των λέξεων που χρησιμοποιεί, είναι η ψυχοσύνθεσή του και η νοοτροπία τού λαού του, είναι ο τρόπος που βλέπει και εκφράζει τον κόσμο του, είναι η σκέψη του, είναι η πατρίδα του. Είναι δηλ. όλα τα στοιχεία που συνιστούν την «αξιακή αντίληψη» τής γλώσσας, μια έννοια που υπερβαίνει κάθε απλή χρηστική αντίληψη.»
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον το 43% των περίπου 6.000 γλωσσών που ομιλούνται στον κόσμο απειλείται με εξαφάνιση, με κίνδυνο να χαθεί μαζί του ο πλούτος της πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης που εκφράζει. Μόνο μερικές εκατοντάδες γλώσσες ή και λιγότερες κατέχουν πραγματικά μια θέση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα ή έχουν ψηφιακή παρουσία.
Τα συμπεράσματα της ηλεκτρονικής έρευνας του Β’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού θα αναδείξουν το γλωσσικό προφίλ του σχολείου μας, καθώς και στάσεις των μαθητών έναντι της μητρικής και άλλων γλωσσών, θα μελετηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές και θα αποτελέσουν ερέθισμα για διάλογο και προβληματισμό όλης της σχολικής κοινότητας.