Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού ολοκλήρωσε τον κύκλο των εργασιών του για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση τού 1821 από τη σκοπιά τού γαλλικού Φιλελληνισμού με την έκδοση ενός καλαίσθητου λευκώματος με τον τίτλο «Γάλλοι Φιλέλληνες - Αρωγοί στον αγώνα των Ελλήνων για εθνική απελευθέρωση».

Στο λεύκωμα, οι φιλόλογοι τού Σχολείου δρ Σοφία Ραπτάκη (υποδιευθύντρια) και Δήμητρα Αγιασοφίτη περιέλαβαν πίνακες Γάλλων Φιλελλήνων ζωγράφων τού 19ου αιώνα, τους οποίους συγκέντρωσαν αποκλειστικά από ψηφιακές πηγές και οι οποίοι αναφέρονται στο ελληνικό ζήτημα, καθώς και αντικείμενα καθημερινής χρήσης από τη Γαλλία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Ελλάδα και τον Αγώνα της για ανεξαρτησία.

Την επιμέλεια τού λευκώματος και τις διορθώσεις ανέλαβε η διευθύντρια τού Σχολείου δρ Νέλλη Παππά.

Πίνακες και αντικείμενα κατατάχθηκαν από τις δύο φιλολόγους με διάφορα κριτήρια, σχολιάστηκαν και παρουσιάστηκαν αρχικώς σε ψηφιακές παρουσιάσεις, τις οποίες είδαν διαδοχικά όλοι οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων στο μάθημα των Θρησκευτικών και τής Φιλοσοφίας, το φθινόπωρο τής σχολικής χρονιάς 2021-2022.

Εμπνευσμένοι από τις παρουσιάσεις αυτές, οι μαθητές υλοποίησαν ποικίλες δραστηριότητες (κείμενα, σχόλια, εικόνες, σκίτσα…), από τις οποίες στο λεύκωμα περιελήφθη το διήγημα τής μαθήτριας τής Α΄ τάξης Μαρίας-Ολβιανής Ρήγου με τίτλο «Ο τεχνίτης». Στο διήγημά της η μαθήτρια, αντλώντας έμπνευση από τα καθημερινά αντικείμενα με θέματα από την Ελλάδα που είδε στην τάξη, γράφει για έναν Παρισινό τεχνίτη που στο εργαστήριό του κατασκευάζει, κατόπιν παραγγελίας, έργα με φιλελληνικό ενδιαφέρον.

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε το λεύκωμα τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού εδώ.