Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές των Α΄2, Α΄3, Α΄4 τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Πολιτικής Παιδείας, κατά το β΄ τετράμηνο τού σχολικού έτους 2021-2022 πραγματοποίησαν δημιουργικές εργασίες με θέματα από την επικαιρότητα, την πολιτική, την κοινωνική και την οικονομική ζωή.


Τα θέματα για τα οποία επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, ερεύνησαν τόσο διαδικτυακά όσο και βιβλιογραφικά, μελέτησαν και συνέταξαν είναι τα ακόλουθα: «Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα τού παιδιού», «Η σημασία εθελοντισμού στη λειτουργία των κοινωνιών», «Ο ψηφιακός πολίτης», «Brain-Drain: Μια νέα μορφή μετανάστευσης», «Μετανάστευση και προσφυγιά: Διαφορές - Αίτια - Συνέπειες στις ανθρώπινες κοινωνίες», «Το φαινόμενο τής βίας, οι μορφές της στη σύγχρονη κοινωνία και οι τρόποι αντιμετώπισης», «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός», «Εξέλιξη των κοινωνιών: Αγροτική, βιομηχανική, μεταβιομηχανική κοινωνία: Χαρακτηριστικά και επιτεύγματα», «Τεχνολογική ανεργία και τεχνοφοβία», «Πόλεμος: Αίτια και συνέπειες», «Σύγχρονες μορφές χρήματος: Κρυπτονομίσματα», «Ιστορική εξέλιξη τού χρήματος».
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από την υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών ήταν η ανάπτυξη ενός κοινωνικά ευαισθητοποιημένου ατόμου με κοινωνική ευαισθησία, δημοκρατική συνείδηση και συμπεριφορά και με ενδιαφέρον για τα κοινά, η ανάπτυξη ενός ενημερωμένου πολίτη, γνώστη τής επικαιρότητας με συγκροτημένη κοινωνικοπολιτική σκέψη, που να αντιλαμβάνεται κριτικά τον κόσμο, και η εξάσκηση σε κανόνες πραγματοποίησης μιας επιστημονικής εργασίας (τρόπος εύρεσης, χρήσης και συγγραφής τής βιβλιογραφίας, δομή τής εργασίας, πίνακας περιεχομένων κ.ά.).
Υπεύθυνη τού μαθήματος τής Πολιτικής Παιδείας και τής υλοποίησης των δημιουργικών εργασιών ήταν η κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη, καθηγήτρια Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.