Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής προετοιμασίας των μαθητών/-τριών των Αρσακείων Λυκείων Ψυχικού για το 8ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, οι μαθητές και μαθήτριες και των τριών Αρσακείων Λυκείων Ψυχικού παρακολούθησαν ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με τη διεξαγωγή τού συνεδρίου και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.

Η ενημέρωση έγινε από δυο τελειόφοιτους μαθητές τού Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, τον Μπακάλη Γεώργιο-Αλέξανδρο, Deputy Secretary General τού συνεδρίου, και τη Σταθακάρου Ιωάννα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά από τους έμπειρους συμμαθητές τους για τους κανόνες διεξαγωγής τού συνεδρίου, καθώς και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια αυτού.

Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν πληροφορίες με τους τελειόφοιτους, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συμμετοχή τους στο επικείμενο συνέδριο.

Η πολυετής εμπειρία των τελειόφοιτων μαθητών σε προηγούμενα εθνικά και διεθνή συνέδρια τους βοήθησε να δώσουν σωστές κατευθυντήριες γραμμές στους νεότερους μαθητές και διευκρινίσεις σε όλα τα ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές.

Η ενημέρωση έγινε εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας και Υπεύθυνες τού προγράμματος τού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών κ. Δημητροπούλου Μαρία (Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού), Δαφνή Μαρία-Φωτεινή και Παππά Μαρία (Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού) και Αλεβίζου Χριστίνα (Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού), οι οποίες είχαν και την πρωτοβουλία για τη συνάντηση αυτή.