Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ερευνητικές εργασίες Τεχνολογίας

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Τεχνολογίας και με την εποπτεία της καθηγήτριας κ. Ελένης Γαλιάνδρα, τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού διδάχθηκαν τα βήματα τής επιστημονικής μεθόδου: περιγραφή θέματος - υπόθεση - πείραμα - παρατήρηση - συμπέρασμα - προτάσεις, και στη συνέχεια επέλεξαν το δικό τους πειραματικό θέμα προκειμένου να συγγράψουν την ερευνητική τους εργασία.

Δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού μουσείου 

Mε την ανάπτυξη τής τεχνολογίας και τού διαδικτύου, η δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μουσείων αποτελεί σήμερα παγκόσμια τάση. Η συντριπτική πλειονοψηφία των μουσείων στις μέρες μας διαθέτει και ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μουσείο, στο οποίο η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους μέσω διαδικτύου, ενώ τα τρισδιάστατα ψηφιακά εκθέματα μπορούν να μελετώνται και από απόσταση.

Βιωματική διδασκαλία τής Νέας Ελληνικής Γραμματείας με δραματοποιήσεις

Το πρόγραμμα δραματοποιήσεων στα μαθήματα τής Νέας και τής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας υλοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα Γαλλικoύ Τμήματος

Παράλληλα με την εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας οι εκπαιδευτικοί τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται (επικαιρότητα, επέτειοι, παγκόσμιες ημέρες κ.λπ.) και εμπνέονται δράσεις με στόχο την εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με την ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό τής Γαλλίας.

Υδροπονία

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Τεχνολογίας, το σχολικό έτος 2022-2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού διδάχθηκαν τα βήματα τής επιστημονικής μεθόδου (περιγραφή θέματος – υπόθεση – πείραμα – παρατήρηση – συμπέρασμα – προτάσεις) και στη συνέχεια επέλεξαν το δικό τους πειραματικό θέμα προκειμένου να συγγράψουν την ερευνητική τους εργασία.

Διαγωνισμός "Spelling Bee" από το Αγγλικό Τμήμα

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία ο διαγωνισμός ορθογραφίας "Spelling Bee" από το Αγγλικό Τμήμα τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού.

Εκδηλώσεις και δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί έναν θεσμό ο ρόλος τού οποίου είναι σήμερα περισσότερο κρίσιμος από ποτέ. Με στόχο την άρτια εφαρμογή τού θεσμού αυτού στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, ο καθηγητής – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Παντελής Κατηνιώτης οργάνωσε και υλοποίησε κατά η διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 τις ακόλουθες εκδηλώσεις και δράσεις που αδιαμφισβήτητα συνέβαλαν στην ενδυνάμωση τής επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών τού Σχολείου.

Ζώνη Γ΄ τάξης  «Λέσχη MUN»

Τα μέλη τού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών έλαβαν μέρος σε 2 συνέδρια κατά τη σχολική περίοδο 2022-2023.

eTwinning έργο "Robotics Tour" - Έξυπνο μπαστούνι για άτομα με προβλήματα όρασης και τυφλούς

Oι μαθητές και μαθήτριες τής Ζώνης Ρομποτικής τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια τη δρα Κατερίνα Γλέζου, συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό eTwinning έργο "Robotics Tour" κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα τον εθελοντισμό

Στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα τον εθελοντισμό οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού ευαισθητοποιούνται στις δύσκολες συνθήκες, που κυριαρχούν σήμερα στον κόσμο και έχουν επιπτώσεις στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

Φροντίζω το περιβάλλον - Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα «Φροντίζω το περιβάλλον» και τίτλο: «Δεύτερος πλανήτης δεν υπάρχει!» μαθητές και μαθήτριες τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού ολοκλήρωσαν την εργασία «Το Οικολογικό Αποτύπωμα», με την οποία παρουσίασαν βασικές έννοιες, όπως αυτές τού συνολικού οικολογικού αποτυπώματος και τού οικολογικού αποτυπώματος τής διατροφής, και συνέδεσαν την προσωπική τους διατροφή με τις έννοιες τής «φέρουσας ικανότητας», τής «σπατάλης των φυσικών πόρων» και τής «ρύπανσης των εδαφών και των υδάτων».

Πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης μελέτης

Στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πραγματοποιήθηκε, για δωδέκατη χρονιά, Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης για τους μαθητές και τις μαθήτριες τής Α΄ τάξης.

Συναντήσεις με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.

Με στόχο την πρόληψη τού σχολικού εκφοβισμού πραγματοποιήθηκαν, με τη συνεργασία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τους μαθητές όλων των τμημάτων τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού.

Από την ελιά στο ελαιόλαδο

Στο πλαίσιο τού προγράμματος «Από την ελιά στο ελαιόλαδο», την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, οι μαθητές όλων των τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού έλαβαν μέρος στο λιομάζωμα από τα ελαιόδενδρα τού σχολικού κήπου.

Φυτοχημεία στο θερμοκήπιο και στα παρτέρια τού σχολικού κήπου

Στο πλαίσιο τού προγράμματος «Γη, ζωή και βότανα», την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, οι μαθητές όλων των τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού φύτευσαν φυτά, λαχανικά και βότανα στα παρτέρια τού σχολικού κήπου και στο μικρό θερμοκήπιο.

Συμμετοχή στο επιστημονικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα Globe

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του προγράμματος GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), ο υποψήφιος διδάκτωρ Φυσικής κ. Αναστάσιος Πολύδωρος παρουσίασε στους μαθητές και στις μαθήτριες τής ομάδας GLOBE τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού βιωματική διδασκαλία με θέμα «Πόλη και κλιματική αλλαγή».

Ενέργεια, περιβάλλον και ζωή. Αστική ανθεκτικότητα στο κλίμα

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, οι μαθητές τού Ομίλου Χημείας Αρσακείων Ψυχικού παρακολούθησαν τη βιωματική διδασκαλία «Χτίζοντας βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις στην εποχή τής κλιματικής αλλαγής», στο πλαίσιο τού προγράμματος «Ενέργεια, περιβάλλον και ζωή», το οποίο υλοποιείται στον Όμιλο Χημείας και στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.
Εισηγήτρια τής παρουσίασης ήταν η κ. Κλέλια Κατσάκου, σύμβουλος και συντονίστρια τού προγράμματος «DENDRO Urban Resilience (Δένδρο Αστική Ανθεκτικότητα)».
Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενέργεια, περιβάλλον και ζωή» έχει σχεδιάσει και συντονίζει η κ. Ευδοκία Πατσιλινάκου, χημικός PhD, διευθύντρια τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου και υπεύθυνη τού Ομίλου Χημείας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί από το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο.

Διδάσκεται η Ευτυχία;

Το πρόγραμμα "The Happiness Project"

Δράσεις 2021-22 στο πλαίσιο του Δικτύου «Σημερινός μαθητής-Αυριανός Ενεργός Πολίτης»

Στο Δίκτυο «Σημερινός μαθητής – Αυριανός ενεργός πολίτης τού κόσμου (ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.)» (http://simaaep.sites.sch.gr/) συμμετέχουν 35 σχολεία τής Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και 90 περίπου συνεργαζόμενα από άλλες περιφέρειες και από το εξωτερικό. Σκοπός είναι η προετοιμασία των σημερινών μαθητών και ενεργών αυριανών πολιτών για την ένταξή τους στην πολυπολιτισμική και ιδιαίτερα απαιτητική κοινωνία τού 21ου αιώνα, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η συλλογική δράση είναι συστημική και πολυπαραγοντική.