Αρσάκεια Ιωαννίνων
Πρόσκληση συμμετοχής στη σχολική εβδομάδα ενεργών πολιτών

Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού ανταποκρίθηκε με χαρά στην τιμητική πρόσκληση για συμμετοχή και παρουσίαση δράσεων στο πλαίσιο των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2017-2020 - Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής - “ACT -ACTive citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences”.

Διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας ERASMUS+
Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαδικασία έγκρισης, ανέλαβε τη διεξαγωγή διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Music Connects Europe». Συντονίστρια χώρα είναι η Ισπανία και συνεργάτες, εκτός από την Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Λετονία και η Πολωνία.