Αρσάκεια Ιωαννίνων
Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού ενημερώνει τους γονείς των μαθητών του σχετικά με θέματα λειτουργίας τού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019.