Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθήτριές τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού Καλή Καλοσπύρου τής Γ΄τάξης και Μαρία Χατζηπαύλου τής Β΄ τάξης αρίστευσαν στις εξετάσεις «Microsoft Office Specialist» στην ενότητα «MS Word» (με βαθμό 963/1000).

Μετά το πέρας των μαθημάτων προετοιμασίας τού απογευματινού Ομίλου Πληροφορικής «Microsoft Office Specialist», ο οποίος ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2018-2019 στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα Technokids, διεθνή οργανισμό που διδάσκει σε παιδιά σχολικής ηλικίας τη χρήση των προγραμμάτων τού MS Office, οι μαθήτριες εξετάστηκαν από τον πιστοποιημένο συνεργάτη τού Σχολείου Technokids Hellas στην ενότητα «Microsoft Word» με απόλυτη επιτυχία.