Αρσάκεια Ιωαννίνων

Εφέτος, για πρώτη φορά, τα Αρσάκεια Ψυχικού αποτελούν εξεταστικό κέντρο στη διαδικασία πιστοποίησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Ο φορέας ESP αποτελεί μέρος τού παγκόσμιου Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων που πιστοποιεί σε μαθητές ηλικίας 15-19 ετών από όλον τον κόσμο τις επιχειρηματικές δεξιότητες που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια τής συμμετοχής τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τού JA (Junior Achivement).

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους εξέλιξη

Εφέτος, οι μαθήτριες τής Γ΄  τάξης τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού Ιωάννα Μηνιωτάκη και Ιωάννα Μπουκάνου συμμετείχαν στην εξέταση τού ESP για την πιστοποίηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, την οποία ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία.

Οι μαθήτριες είχαν συμμετάσχει κατά την διάρκεια τής χρονιάς στο πρόγραμμα Κοινωνικής Καινοτομίας τού Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων με την ιδέα τους “To eat or not to eat”, μια εφαρμογή για κινητά που θα βοηθούσε ανθρώπους με ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες να αναζητήσουν τα κατάλληλα γι' αυτούς τρόφιμα

Η ιδέα τους προκρίθηκε, στις 14 Ιουνίου 20021, στην τελική 20άδα μεταξύ των συμμετασχόντων από όλη την Ελλάδα.

Συγχαρητήρια στις μαθήτριες!