Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ο μαθητής τού Α΄1 τμήματος τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού Δημήτρης Γιαννέτος  επελέγη για να συμμετάσχει στην 15μελή Ομάδα Εφήβων Συμβούλων, θεσμό που διοργανώνει τα τελευταία δύο χρόνια "Ο Συνήγορος τού Πολίτη".

Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων θα ασχοληθεί στις συνεδριάσεις της με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα τού Παιδιού και θα εργαστεί στη θεματική τής "κλιματικής δικαιοσύνης".
Τα μέλη τής ομάδας θα εργαστούν πάνω σε ζητήματα σχετικά με την κλιματική κρίση, αλλά και στον σχεδιασμό για ένα βιώσιμο μέλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

Στόχος τής ομάδας είναι να διατυπώσει συστάσεις που θα σταλούν στου ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα εθνικά κοινοβούλια, αφού συζητηθούν με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εφήβων Συμβούλων.

Τα δύο τελευταία χρόνια οι Ομάδες Εφήβων Συμβούλων λειτούργησαν εξαιρετικά, έστω και υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες τής πανδημίας, και παρήγαγαν πλούσιο έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ αποτέλεσαν μια πολύτιμη εμπειρία τόσο για τα παιδιά όσο και για την "Αρχή τού Συνηγόρου".

Ευχή όλων και φέτος η διαδικασία να είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική για όλους τους εφήβους και, ειδικά. για τον μαθητή τού Σχολείου Δημήτρη Γιαννέτο.